Tidsresor för förskolebarn

I det här projektet ska Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund genomföra tidsresor med förskolor i sin hemmiljö. Med tidsresan som metod får barnen möjlighet till ett fantastiskt generationsmöte med hjälp av museet och den lokala hembygdsföreningen. Genom tidsresan lär barnen sig om sin egen historia och får en upplevelse för platsen där de bor! Kalmar läns museum tar med kläder och rekvisita och den lokala hembygdsföreningen står för lokal, kunskap och ideell tid.

Inom projektet genomför Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund 12 tidsresor, en i varje kommun. Projektet riktar sig i första hand till de små orterna och den lokala förskolan som ligger närmast hembygdsgården. 

Projektets period

1 december 2022 – 31 november 2023

Målgrupp

Förskolebarn i åldern 4-5 år

Plats

Lokala hembygdsföreningar i Kalmar län

Finansiär

Projektet går att genomföra tack vare medel från Irene och Bo Adolfssons stiftelse