Väskor som väcker minnen

Tack vare beviljade projektmedel från Irene och Bo Adolfssons stiftelse får nu Kalmar läns museum möjlighet att jobba med så kallade minnesväskor för länets 12 kommuner. 

Varje väska förses med korta fakta om tidsperioden såsom tidsanda med mera och en innehållsförteckning med sakerna i väskan. I väskorna finns också en anteckningsbok för personalen på boendena att använda för att föra anteckningar om när väskorna används. Föremålen i väskan är kopplade till de äldres levnad och väcker minnen till liv. Under mötet pratar vi om de minnen som väcks till liv och lyssnar på de äldres berättelser. 

Ambitionen med det här projektet är inte bara att ge de äldre en guldkant på vardagen vid ett tillfälle, utan också att inspirera personalen att använda väskan/metoden vid flera tillfällen i verksamheten efter avslutat projekt.