KLaB

Sedan 2015 pågår ett samarbete mellan Kalmar kommun, Kalmar läns museum, ateljén på Kalmar konstmuseum och Byteatern som heter KLaB och som arbetar med arbeta med estetiska lärprocesser i skolan. Sedan 2020 är det en permanent kultursatsning finansierad av utbildningsnämnden i Kalmar kommun och Södermöre kommundelsnämnd. Satsningen ska ge fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer och sammanhang i skolan. 

Kalmar kommun ger projektstöd till Kalmar läns museum och Byteatern motsvarande en 40-procentig pedagogtjänst till sin verksamhet. Stödet möjliggör att länsmuseet kostnadsfritt kan erbjuda olika pedagogiska aktiviteter för kommunens grundskoleelever, till exempel stadsvandringar, visningar i museets utställningar och workshops.  

Samarbeta med oss

Vi vill gärna samarbeta med skolor och elever i olika former. Vi erbjuder olika program till er att boka in er på gratis. Har ni idéer där vi skulle kunna vara en resurs för er så hör gärna av er till någon av oss. Vi är öppna för nya idéer och vill gärna prova nya grepp att arbeta med kulturen i skolan.

Ateljén Kalmar konstmuseum
Tfn: 0480-45 30 56
Kontaktpersoner: Monica Alskans och Ann-Helen Franksson-Rundqvist

Kalmar läns museum
Tfn: 0480-45 13 85
Kontaktperson Helen Andersson

Byteatern
Tfn: 0480-43 44 63
Kontaktperson: Helena Rouditou-Andersson