Res till framtiden (åk 8-gymnasiet)

Kalmar läns museum har gjort tidsresor tillbaka i tiden sedan 1980-talet. Nu erbjuder vi även tidsresor till framtiden där frågeställningar om klimat, miljö och social hållbarhet står i fokus. Vi reser 50 år fram i tiden. Vattennivåerna har höjts och det kan bli aktuellt att evakuera boende i havsnära bostadsområden. Hur kan vi förbättra miljön och klimatet? Ska vi stanna eller bo kvar? Vilken typ av samhälle vill vi ha? Det är exempel på frågor som diskuteras under dagen.
Under tidsresan förflyttar vi oss till en annan tid för att reflektera över och diskutera kring nutiden. Missa inte den här nyheten – att resa till framtiden med oss och vara med om att skapa ett hållbart samhälle!

År 2018 genomförde Kalmar läns museum tillsammans med LNU två tidsresor till 2068; en med vuxna deltagare och en med högstadieelever. ”Omruskande”, ”Många borde få vara med om det här” och ”Det kändes hoppfullt” är några av de kommentarer som nämndes under utvärderingen.