Brudgumsrock, KLM 1915. Foto: Pierre Rosberg.

Samlingar

Kalmar läns museums samlingar, bibliotek och arkiv avspeglar främst det liv som levts och de verksamheter som varit av betydelse för länet. Specialiteter sedan 1980-talet är marinarkeologiska föremål från regalskeppet Kronans vrakplats samt konst och föremål med anknytning till konstnärinnan Jenny Nyström. Samlingarna består idag av uppskattningsvis en miljon föremål fördelade på 45 000 inventarienummer. Ett inventarienummer kan i praktiken innehålla allt från ett föremål till flera hundra föremål. Exempelvis kan en servis, som består av många delr, beskrivas under ett inventarienummer. Därför kan en uppskattning av antalet föremål ge en tydlig och mer rättvisande bild av samlingarnas omfattning. Har du frågor om samlingarna kan du maila oss på fragasamlingarna@kalmarlansmuseum.se.

Vill du donera föremål, fotografier eller arkivalier till Kalmar läns museum?

Kalmar läns museum tar ibland emot gåvor till samlingarna. Det kan vara ett föremål, ett fotografi, en bok eller en arkivhandling. Gåvorna vi tar emot ska ha en koppling till Kalmar läns historia. För att vi ska kunna ta ställning till om gåvan kan komplettera samlingarna är det värdefullt att vi får så mycket information som möjligt.

Gör så här

Kontakta föremålsantikvarierna på fragasamlingarna@kalmarlansmuseum.se och berätta vad du vill skänka. Skriv ner så mycket som möjligt om föremålet, dess ursprung, historia och användning. Skicka gärna med bilder från olika vinklar av föremålet för att underlätta bedömningen.

Vi har inte möjlighet att ta emot gåvor i museets reception utan överenskommelse.

Arkiv

Arkivet består av flera olika delar. Det topografiska arkivet innehåller handlingar rörande länets byggnads- och kulturhistoria. I denna samling finns en rik bildskatt med ca 250 000 positiva fotografikopior. I klipparkivet har utdrag och artiklar ur länets tidningar arkiverats på personhistoria, topografi och ämnesvis sedan lång tid tillbaka. Kontakta arkivet.

Bibliotek

Biblioteket är uppbyggt kring museiämnena arkeologi, etnologi och konst. Andra stora ämnesområden är historia, sjöfart och topografisk litteratur rörande Kalmar län. Biblioteket och arkivet är öppet måndag-fredag 10-16, enligt överenskommelse. Kontakta biblioteket.

Föremål

Kalmar läns museums föremålssamlingar dateras från äldre stenålder till modern tid. Grunden är stora arkeologiska samlingar och kyrklig konst. Efterhand har företrädesvis dräkt och textilier, föremål som tillhörde hemmet, både allmoge och högre stånd, sjöfart, handel, hantverk och militära föremål tillkommit.

Fotosamling

Kalmar läns museum har cirka en miljon bilder, i huvudsak från länet. Det är allt från byggnader via verksamheter till porträtt. Den äldsta bilden är från 1855, de yngsta är nytagna. Museet arbetar för att göra bilderna tillgängliga via Digitalt museum. Där kan du även beställa kopior. Kontakta arkivet.