Museets arkiv och bibliotek samt fotoarkiv

Nedan följer viktig information som vi dig ta del av om du vill besöka oss:

  • Allmänheten har tillgång till arkivet och biblioteket på 6:e våningen vid Kalmar läns museum efter överenskommelse och tidbokning måndag till fredag utom helgdagar 10.00-12.00 och 13.00-16.00.
  • Beställning av tid för besök i arkiv och/eller bibliotek samt frågor om innehållet i arkiv och bibliotek ställs till Claes Ågren, e-post claes.agren(at)kalmarlansmuseum.se alt. telefon (0480 45 13 82) (växel 0480 45 13 00).
  • För att kunna förbereda besöket är vi tacksamma för tydliga uppgifter i god tid om vad som efterfrågas.
  • Material i arkiv och bibliotek får endast studeras på anvisad plats i museet.
  • Väskor får inte medföras i arkiv och bibliotek, utan skall, tillsammans med ytterkläder, förvaras på anvisad plats.
  • Besökare får inte vistas i arkivet på egen hand. Samma sak gäller biblioteket.
  • Arkivmaterial skall hanteras enligt anvisningar av museets personal (bomullsvantar tillhandahålles av museet i förekommande fall).
  • Arkivkartonger återlämnas med innehållet intakt i sin ursprungliga ordning.
  • Material ur negativarkivet tillhandahålles endast under överinseende av personal som också hanterar materialet.