Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Sköldbeslag

KLM 2834. Sköldbeslag. Beslag av brons till vapensköldens ytterkant. Två rundlar med nitar i för fastsättning. Parställda streckornament längs kanterna och ornament med trianglar.

ID: KLM002834

Publicerat 31 mars 2021 kl. 04:20

Typ: Föremål

Funnen i Gräsgård by, Gräsgårds socken på Öland. Enligt uppgift "Vid plöjning i en åker, västra backen kallad, på frälsehemmanet Gräsgård påträffades år 1859 en grav, stensatt med flisor - såväl på gavlar som sidor. Graven var stensatt även i bottnen och övertäckt av stora flisor; den låg i N-S. I norra ändan i en särskild fyrkant stod ett lerkärl med brända ben". Inköpt 1885 av godsägare J G Segrell.

Ämnesord: Jordfynd : Gravar : Gravfynd, Vapen.

Läs mer på DigitaltMuseum