Tillbaka

Notbok

KLM 21069. Notbok, tryck. Av papper. På omslaget: Musikaliskt Tidsfördrif för år 1802. Stockholm och Kongl. Priviligierade Not-Tryckeriet. Tvärformat. Sidor 77-80 saknas. Kompositioner av bl.a. Naumann, Della-Maria, Åhlström.

ID: KLM021069

Publicerat 29 mars 2021 kl. 09:06

Typ: Föremål

Daterad 1802. Carl Adam Stålhammar och hans hustru Emi Stålhammar (f. Lilliecreutz) var den sista generationen av släkten Stålhammar som ägde Salshults gård och därmed också tillhörande rustkammare. Inköpt 1935 från överste Carl Adam Stålhammars sterbhus, Salshult, Stenberga socken, Småland.

Ämnesord: Musikalier : Noter.

Läs mer på DigitaltMuseum