Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Tunna

KLM 39715. Tunna, laggad, av trä, bok och vidjor. Emballage i form av en smördrittel. Drittelns stavar tillverkade i Skåne, banden i Holland. Monteringen är gjord av tunnbindare Knut? Håkansson vid Södra Kalmar läns Mejeriförbund, Verkstadsgatan, Kalmar. Dritteln tillverkades på 1960-talet på uppdrag av Henry Kläppe, chef för Mejeriförbundet, för att sparas för eftervärden med anledning av att tillverkningen och bruket av drittlar skulle upphöra. Den tillverkades på samma sätt som originalen med det undantaget att den inte fick någon Runmärkt stav. Även ihopsättningen av locket och läderdetaljen avviker från originaldritteln.

ID: KLM039715

Publicerat 10 augusti 2018 kl. 06:02

Typ: Föremål

Tillverkad vid Södra Kalmar läns Mejeriförbunds tunnbinderi i Kalmar, det var det enda av mejeriförbunden i Sverige som höll sig med eget tunnbinderi. Gåva 2006 av Henry Kläppe, Södra Långgatan, Kalmar. Drittlar användes som emballage för hantering av smör som gick på export, direkt anpassad för den engelska marknaden. Smöret fick som exportvara egentlig betydelse först i slutet på 1800-talet, vilket också sammanfaller med tillkomsten av mejerier. För att öka kvalitén och naturligtvis priset för svenskt exportsmör infördes särskild smörprovning och kvalitetsmärkning. 1905 infördes runmärket för svenskt exportsmör till England. Smöret blev genom mejeriförbundet med tiden landbrukets största exportvara. Mejeriernas export av framförallt smör effektiviserades ytterligare genom att den samordnades av Södra Kalmar läns Mejeriförbund. Under åren 1932-1975 organiserades paketering, försäljning och export av mejeriprodukter för större delen av länet av Mejeriförbundet. 1935 var 72 stycken mejerier i länet anslutna till förbundet. Av dessa fanns 21 stycken på Öland och 51 stycken på fastlandet från Blekingegränsen i söder till Målilla och Fårbo i norr. Exporten av smör gick nästan uteslutende till England, den omfattade 97% av den totala smörexporten från området. För exporten av smör användes drittlar. Merparten av drittlarna monterades vid Mejeriförbundets eget tunnbinderi på Verkstadsgatan i Kalmar. Stavarna av bok levererades från tillverkare i Skåne och tunnbanden från Holland. Innan smöret packades i dritteln kläddes insidan med smörpapper. En drittel innehöll 51,1 kg smör. Varje fredag, året runt, lastades en järnvägsvagn i Kalmar med smördrittlar för avgång till Malmö och för vidare transport till England. På sommaren isades vagnen, det krävdes mängder med is för att smöret skulle klara transporten. Användningen av smördrittlar upphörde på 1960-talet, när dagens 500 g smörpaket infördes för den svenska marknaden och 20 kg paket infördes för exporten till England./Birgit Körge.

Ämnesord: Födans förvaring, transport : Smörförvaring : Smördrittlar, Hantverk och industri : Mejeri, Hantverk och industri : Tunnbindare.

Läs mer på DigitaltMuseum