Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Runsten

KLM 45211:1-2. Runsten. Två delar av en runsten av kalksten, grå, på ytan rödfläckig. :1. Ett stycke en bit upp på vänstra halvan av ursprungliga stenen. Mått: höjd 47 cm, bredd 40 cm, tjocklek 9-12 cm. :2. Textslingans bredd 7 cm. Runornas höjd 6-7 cm, nedre högra hörnet. Mått: höjd 68 cm, bredd 43 cm. Ytterligare ett fragment av stenen finns bevarad, återfanns 1960, förvaras i Källa ödekyrka på Öland. Fragmentet utgör ursprungliga runstenens nedre vänstra hörn. Tolkning av inskrift: Äsbjörn och Rodbjörn lät uppresa..., sin gode fader, och efterTorbjörn, sin gode broder, och Gudlög efter (honom).

ID: KLM045211

Publicerat 4 maj 2019 kl. 05:18

Typ: Föremål

Fyndort Källa ödekyka, Källa, Källa socken, Öland. Överlämnad 1873 till fornminnesföreningen i Kalmar.

Ämnesord: Livets högtider : Begravning : Minnesvårdar, Jordfynd.

Läs mer på DigitaltMuseum