Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Skonaren Banken av Kalmar.

ID: KLMF.A03077

Publicerat 29 juni 2017 kl. 11:06

Typ: Fotografi

Bilden visar del av riggen på skonaren Banken av Kalmar. Förmodligen låg fartyget vid kaj nedanför Gamla Varmbadhuset på Kvarnholmen i Kalmar när fotograferingen ägde rum. Fartyget byggdes vid C Thoréns varv i Oskarshamn 1877 av ek och furu. Registreringsnumret var 796 och signalbokstäverna HNVJ respektive SKHO. Förste ägaren var handlanden Fredrik Johansson från Oskarshamn och skonaren fick namnet Banken. Fartygets längd var 21,8 meter, bredden var 6,7 m och det var på 93 nettoregisterton eller 97 bruttoregisterton. Sedan handlanden Fredrik Johansson i maj 1899 försattes i konkurs blev kronolänsmannen J F Malmberg från Oskarshamn ny ägare. Denne sålde fartyget i mars 1907 till ett partrederi med Per Nilsson, Brantevik, som huvudredare. På resa mellan Kalmar och Ålborg med last av trä sprang skonaren läck under en storm och kom i marvatten. Däckslasten spolades delvis över bord och förlorades. Med hjälp av motorbåtar bärgades fartyget till Nexö. Därefter blev det omriggat till slätskonare. Svensk skeppsliggare för 1908 anger fartygets dimensioner till 22,03 x 7,36 x 2,64 m och vikten anges till 87 nettoregisterton eller 96 bruttoregisterton. Det förbyggdes, undergick alltså en större reparation, 1901. I april 1918 såldes fartyget för 8 500 kr till ett partrederi med Gustaf E Josefsson, Kalmar, som huvudredare och fick Carl Gustaf som nytt namn. På en resa från Nordmaling till Köpenhamn med last av trä kolliderade fartyget den 17 oktober 1920 med Gotlandsbolagets ångfartyg Polhem. Vid kollisionen blev segelfartyget så svårt skadat, att det inom kort vattenfylldes men flöt på lasten. Efter att ångaren bogserat fartyget till Kalmar hölls den 25 oktober 1920 respektive sjöförklaringar vid rådhusrätterna i Kalmar och Visby (sjöförklaringarna avser dokumentation av respektive parts beskrivning av händelseförloppet). Fartyget bytte återigen ägare i mars 1927, då grosshandlare Oscar Brynolf Johansson, Berga, Kalmar, blev huvudägare i ett partrederi, som återgav skonaren dess ursprungliga namn Banken. Två år senare, den 18 april 1929, skedde en grundstötning söder om Kristianopel på en resa från Köpenhamn till Kalmar med koksgrus. Sjöförklaringen ägde rum den 25 april 1929, antagligen vid Kalmar rådhusrätt, och då stod fartyget fortfarande på grundet. Samma år förbyggdes Banken för sista gången. År 1938 blev fartyget kondemnerat, alltså utdömt, och den 28 november 1938 är noterat att fartyget har sålts till hamnmästare Sture Schött i Degerhamn för 500 kr för upphuggning. Denne sålde sedan fartyget för 200 kr till H Lindstrand från Ekenäs, för att användas som dansbaneetablissement. 1940 är fartyget avfört ur skeppsförteckningen som upphugget. Fartyget slutade alltså sin aktiva tjänst med att i över 20 års tid vara i trafik med i huvudsak last av trävaror från olika Kalmarsundshamnar. Det var då det sista fartyget i Kalmar seglarflotta. Huvudkälla: Brange, Bringmark, Persson: Skutor och sjöfolk, 1975. Tack till Kalmar Sjöfartsmuseum, Anders Andersson, för faktauppgifter (2019 05).

Ämnesord: Repstege, Fotografi, Mast, Skonare, Fartyg.

Läs mer på DigitaltMuseum