Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Motiv från Källa ödekyrka.

ID: KLMF.A15400

Publicerat 28 juni 2017 kl. 09:02

Typ: Fotografi

Källa ödekyrka eller Källa gamla kyrka är en relativt välbevarad kyrkoruin i Källa socken på Öland som ligger längs vägen till Källahamn. Kyrkan har fortfarande kvar sitt tak, men dess inre struktur är inte helt bevarad. Under 1800-talets första år, revs kyrkans medeltida interiör med valv, tvärmurar och pelare bort. Övrig inredning flyttades senare till Källa nya kyrka. Kyrkans exteriör är däremot ungefär densamma som för 750 år sedan. Långhusets tak av tjärad ekspån har också restaurerats. Kyrkan är ovanlig eftersom den ursprungligen byggdes i två våningar i försvarssyfte. På bottenvåningen fanns själva kyrkan, på andra våningen magasin för mat och högst upp skottgluggar för försvar. Öland var genom närheten till havet en orolig plats som behövde försvarsanläggningar (jämför artikeln om klövsadelskyrkor). Valven mellan våningarna (mellantaket) i dagens kyrkoruin har dock delvis rasat in och sedan helt rivits ner. Ödekyrkan ligger idag 500 meter inåt land. När den byggdes låg den närmare kustlinjen. Namnet Källa socken finns belagt i skrift för första gången 1360. Socknen har fått sitt namn av en hednisk offerkälla, som vid kristendomens införande kristnades och helgades åt S:t Olof, sjöfararnas helgon. En källa i närliggande Källahamn brukar identifieras med den, men 1960 upptäcktes en raserad brunn i den nordvästra delen av kyrkogården. Kristendomen infördes under 1000-talets andra hälft, vilket bland annat framgår av ett par kristna runstenar. (Källa: Wikipedia 2018-02-23)

Ämnesord: Kyrka, Ödekyrka, Medeltid, Putsad fasad, Sadeltak.

Läs mer på DigitaltMuseum