Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Fyrmästare Samuelsson, Ölands norra udde 11/9 1960, i bakgrunden fyren Långe Erik.

ID: KLMF.Bernving01011

Publicerat 14 september 2016 kl. 04:25

Typ: Fotografi

Fyren Långe Erik, belägen på Ölands stora grund och norra udde är en 32 meter hög fyr byggd av kalksten. Drivkraft till linsernas rotation var från början ett lodurverk vilket gick drygt en timma på en uppdragning. Detta urverk, som fortfarande finns kvar uppe i tornet togs ur bruk vid fyrens elektrifiering 1947. Tjänstgörande fyrvakt tillbringade fram till detta årtal huvuddelen av vakttiden uppe i tornet (under fyrningstid). Från 1910 fram till 1985 fanns mistsignalanläggning vid fyren. Vid fyrplatsen var det 3 tjänster som fyrmästare och fyrvaktare där även arbete som väderobservatör ingick. Dessa bodde med sina familjer i de intilliggande bostadshusen. Fyrplatsen saknade landförbindelse fram till 1965, då den nuvarande bron byggdes. Fyrplatsen automatiserades 1976 och efter det var det endast tjänst som väderobservatör som var bemannad på Ölands norra udde. Hösten 1991 släcktes den stora lanterninen i fyren för att ersättas av en liten fyr som är monterad på fyrens balkong. Källa: Långe Eriks webbplats, 2019-11-25. Allan Bernving föddes 1911. Han skildrade Öland i ord och bild under de decennier när landet förändrades; främst 1950- och 1960-talen. Bernvings intresse för historia och lokala företeelser ledde till att han fotograferade stort och smått; ofta sådant som han förstod var nära att försvinna eller sådant som var nyheter. Så har han t ex två bildserier om skörd, en med självbindare från 1958 och en med skördetröska från 1960. Sådana bilder är oersättliga för att belysa jordbrukets förvandling i mitten av 1900-talet. Han var lokalredaktör på Öland för Östra Småland 1950-1965 men fortsatte att fotografera även därefter. Enligt utsago från journalistkolleger var det då hustrun som tog bilderna efter Bernvings instruktioner. I 40-årsåldern blev Allan Bernving döv och blind. Försämringen gick gradvis och tvang honom till sist att sluta som journalist. Istället engagerade Bernving sig för de dövblindas situation. Rätten till tolk var t ex inte alls självklar för denna grupp. Engagemanget ledde till att Bernving 1975-1983 var ordförande i de svenska dövblindas riksförbund. I september 1977 var han en del av den svenska delegationen till de dövblindas världskongress i New York. Allan Bernving avled 1993.

Ämnesord: Sjöfart, Fyr, Fyrmästare.

Läs mer på DigitaltMuseum