Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Mangårdsbyggnaden på Hägerums gård.

ID: KLMF.E42216

Publicerat 28 juni 2017 kl. 14:53

Typ: Fotografi

Egendomen, som 1448 var känd under namnet Hygerum och 1538 som Hägrarum, hade som förste kände ägare en medlem av ätten Slatte 1545. Efter denne, Simon Slatte, innehades gården 1549–1578 av Verner Slatte (död före 1582 då arvskifte efter honom hölls), som ska ha varit ägare till ett 70-tal gårdar i Småland. Han var för övrigt känd som en av dem som förseglade Gustav Vasas testamente. Gården har tillhört slägterna Aminoff, Cronhjelm samt på 1770-talet löjtnant Svenssons änka, Juliana Weidenhielm. År 1799 ägdes Hägerum av kapten Weijdenhjelm. Han gjorde Hägerum till familjen Weidenhjelms fideikommiss 1803. År 1858 började majorskan Emelie Weijdenhjelm driva ett barnhem här för fattiga och barnlösa flickor. Barnhemmet leddes av en diakonissa från diakonissanstalten i Stockholm. År 1924 förvärvades egendomen av nämndemannen Theodor Nilsson (1866-1946), som hade arrenderat gården sedan 1909. Gårdsköpet möjliggjordes av att fideikommisset Hägerum byttes ut mot att gälla för en annan fastighet av Weidenhielm i Stockholm, då det inte gick att upplösa ett fideikommiss vid denna tid före 1963 års lag. Vidare såldes flera egendomar inom Hägerum ut för att finansiera köpet, bland annat stora delar av Bankhult och Malghult. (Källa: Wikipedia 2020-02-04)

Ämnesord: Takkupa, Veranda, Mansardtak, Träfasad, Herrgård.

Läs mer på DigitaltMuseum