Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Bro över Vapenbäcksån vid Orranässjön, Sjöabro intill vägen Lenhovda-Orrefors-Nybro i Nybro kommun. Foto, intill riksväg 31. Vägmiljö från sydsydost.

ID: KLMF.E78833-15

Publicerat 30 oktober 2019 kl. 04:21

Typ: Fotografi

Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 59-81. En landsvägsbro på allmän väg, ej i trafik. Byggnadsverket är av brotypen sten i kallmur. Bron är belägen över å. Omgivet av skogsmark. Landskapet här är mycket vackert. Valvbro i 2-spann. Material i landfästen och pelare: Kilad sten i kallmur. Material i överbyggnaden är också kilad sten i kallmur. Farbanan är av grus och skyddsräckena har stenstolpar, toppföljare av järnrör och navföljare av träbalk. Fri spännvidd: 3.65 + 3.75 meter Total brolängd: 18.4 meter Fri bredd: 6.15 meter Kulturhistorisk värdering: Ursprunglig. Raä:s fornminnesinventering, värdering, R. Grupp: 1A, indelningen följer Riksantikvarieämbetets gruppering vid broinventeringen i Malmöhus län 1976-77.

Ämnesord: Byggnad, Väg.

Läs mer på DigitaltMuseum