Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Bro över bäck i Fårbo samhälle väg Ficksjövägen i Oskarshamns kommun. Foto, vägmiljö från söder.

ID: KLMF.E78860-18

Publicerat 29 augusti 2020 kl. 03:35

Typ: Fotografi

Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 287-82. En landsvägsbro på enskild väg. Byggnadsverket är av brotypen sten i bruksmur samt betongförstärkt och/eller fogförstärkt. Bron är belägen över en bäck i utkanten av en tätort. Svagt kuperad omgivning. E66 och skogsmark uppströms bron. Ett bostadshus intill bron på nedströmssidan. Valvbro i 1-spann. Material i landfästen och överbyggnad: Sten och betong. Farbanan är av asfalt. Skyddsräcken: Västra sidan: Stolpar av sten, toppföljare av rör och navföljare av kolswabalk. Östra sidan: Stolpar av betong och navföljare av kolswabalk. Förstärkt med betong på både upp- och nedströmssidorna och dessutom förstärkt med järnbalk längs med sidomuren på uppströmssidan. Fri spännvidd: 2.3 meter Total brolängd: Västra sidan 9.3 meter, östra sidan 5 meter Fri bredd: 5.8 meter Kulturhistorisk värdering: Ej ursprunglig. Grupp: 2, indelningen följer Riksantikvarieämbetets gruppering vid broinventeringen i Malmöhus län 1976-77.

Ämnesord: Byggnad, Väg.

Läs mer på DigitaltMuseum