Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Källa Ödekyrka.

ID: KLMF.LGA003-15

Publicerat 28 juni 2017 kl. 17:50

Typ: Fotografi

Den äldre nedbrunna träkyrkan, som upptäcktes år 1971 vid utgrävningar under dagens kyrka, hade även en kyrkogård. Förutom spår av bränt trä upptäcktes nämligen gravar, orienterade enligt kristen tradition i öst-västlig riktning. Eftersom räderna och plundringarna från Östersjön ökade byggdes under 1100-talet ett försvarstorn i sten. Det hade fem våningar och var högre än den nuvarande. Några våningar hade vardera två kryssvalv i öst-västlig och nord-sydlig riktning. En alltjämt bevarad ingång syns omkring sju meter upp på den västra sidan av tornet. Om det fanns en förbindelse mellan tornet och träkyrkan är oklart. Den nuvarande kyrkan med rektangulär plan är en byggnad i kalksten med s.k. skalmursteknik från andra hälften av 1100-talet eller början av 1200-talet, med den slutliga planen, där det anslutande koret är lite smalare än långhuset. Vapenhuset byggdes på den södra sidan och sakristian på nordöstra hörnet av långhuset. Det nuvarande taket täcker både resterna av tornet, långhuset och koret. Av valven finns inget bevarat, och lite av den mellanliggande och övre våningen. Resterna av valven är fortfarande synliga vid murverket. Skottgluggarna i golvet syns endast från insidan då utsidan täcks av puts. (Källa: Wikipedia 2018-10-24)

Ämnesord: Kyrka, Medeltid, Stenmur, Sadeltak, Putsad fasad.

Läs mer på DigitaltMuseum