Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Altaruppställning, altare och altarring i Misterhults kyrka.

ID: KLMF.Misterhult434

Publicerat 1 juli 2017 kl. 09:56

Typ: Fotografi

Kyrkan uppfördes 1777-1780 efter ritningar i den då dominerande gustavianska stilen av arkitekterna Claës Diedrich von Breitholtz, Magnus Cosswa och Mikael Cosswa. Huvudfinansiär till kyrkobygget var Breitholtz, som 1774 blivit kyrkans patronus som ägare av Misterhults säteri. Byggmästare var M. Månsson och Petter Andersson. Först år 1790 invigdes kyrkan av biskop Jacob Axelsson Lindblom. Kyrkorummet är utformat som en stor sal med ett tunnvälvt tak. Vid norra och södra väggen finns absidliknande utbyggnader som vid kyrkans uppförande försågs med herrskapsloger. Dessa var reserverade för ägarna till Misterhults och Virbo – Fårbo gårdar och hade ursprungligen separata ingångar. I öster finns koret med en halvrund avslutning. Vid västra sidan finns kyrktornet med en karnisformad huv som har urtavlor i samtliga väderstreck. Ovanpå huven vilar en åttkantig lanternin som kröns med kors och stjärna. Vid nordöstra sidan finns en utbyggnad som inrymmer sakristian. (Källa: Wikipedia 2018-06-14)

Ämnesord: Kyrka, Gustaviansk, Nummertavla, Altarring, Altare.

Läs mer på DigitaltMuseum