Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Rhezelius. KB. Denne efter:ne figur och vapen står på wester gafwelfönstret och S.Christ står afmålat på söder fönstret bärandes Christum på ryggen..

ID: KLMF.Misterhult476

Publicerat 29 juni 2017 kl. 17:55

Typ: Fotografi

Första kyrkan i Misterhult uppfördes under medeltiden av liggtimmer. Den låg i västra delen av gamla kyrkogården och bestod av långhus med ett smalare lägre kor samt en sakristia av sten. Tre av kyrkans fönster var försedda med glasmålningar från senare delen av medeltiden. 1632 uppfördes en ny klockstapel. 1691 reparerades och tillbyggdes kyrkan åt norr av byggmästaren Petter Rising. Då uppfördes även ett vapenhus. Koret revs och ersattes med ett större. Samtidigt höjdes väggarna och fönstren förstorades. En orgel inköptes 1707. En korsarm åt söder byggdes till 1726. 1768 bestämde kyrkostämman att en helt ny kyrka skulle byggas och denna kyrka revs år 1780 när nuvarande kyrkobyggnad var färdigställd. (Källa: Wikipedia)

Ämnesord: Kyrka, Gustaviansk, Teckning.

Läs mer på DigitaltMuseum