Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

Figurbleck av guld från 400-700 efter kristus, påträffade i Eketorp II.

ID: KLMF.UEH18

Publicerat 6 december 2018 kl. 06:12

Typ: Fotografi

Eketorp uppfördes av den ursprungliga järnåldersbefolkningen runt år 400 e.Kr. - under en period då de bosatta hade nära band till Romarriket. En teori är att ringborgar vid den här tiden var en religiös samlingsplats där ceremonier utfördes. Samtidigt skyddade befästningen lokalbefolkningen när fiender invaderade. Den runda formen beror möjligen på läget. Ute på flack mark kunde anfall komma från vilket håll som helst. Det första försvarsverket mätte cirka 57 meter i omkrets. Kalksten användes, stenarna staplats på varandra. Bruk eller annat bindmedel användes inte. På 500-talet utökades cirkeln till cirka 80 meter i diameter. Från den här tiden har man hittat ett femtiotal celler, eller mindre strukturer inom anläggningen. Vissa låg mitt i borgen och andra var inbyggda i ringmuren. Under senare delen av 600-talet övergavs borgen. Orsaken är inte känd. Borgen förblev oanvänd till tidigt 1000-tal, då den byggdes upp på nytt. Den gamla strukturen användes, med undantag för att vissa av de inre strukturerna som tidigare var i sten ersattes med timmerkonstruktioner. Dessutom restes en andra försvarsmur. Enligt arkeologer som bott i Eketorp under vinterförhållanden, kan husen uppvärmas till 25 grader genom bara att med ved elda i befintliga enkla eldstäder med rökavlopp i gavelspetsarna. Eketorps konstruktion brukar delas in i tre olika faser: Eketorp I (300–400 e Kr) Eketorp II (400–700 e Kr) Eketorp III (1000–1300 e Kr). Idag är borgen öppen för turister och ett museum i borgen visar föremål påträffade vid den stora utgrävningen 1974. Besökare tas emot av guider i medeltidskläder som spelar hantverkare och handelsmän. Det förekommer också att mindre slag och andra medeltida händelser iscensätts. (Källa: Wikipedia)

Ämnesord: .

Läs mer på DigitaltMuseum