Tillbaka

Klicka på bilden för att se en större version.

ID: KLM_RE82

Publicerat 11 juli 2018 kl. 06:03

Typ: Fotografi

Gullringshus var ett företag i Gullringen som huvudsakligen tillverkade prefabricerade trähus. Gullringshus grundades 1909 och produktionen lades ner i början av 1990-talet. Numera (2010) har företaget ingen produktion kvar utan förvaltar sina lokaler och bedriver handel med värdepapper och fastigheter. Gullringshus historia börjar 1909, då Ansgarius Svensson startade en sågverks- och trävaruindustri i Järnforsen, några mil sydväst om Gullringen. 1929, tjugo år efter starten, köpte man dåvarande sågverk och lådfabrik i Gullringen. Gullringens Träförädling bildades, som började med hustillverkning. 1933 brann lådfabriken ned till grunden och man uppförde en ny fabriksbyggnad. Sverige höll på att lämna bondesamhället, vilket gav bra tider för småhusindustrin, och bättre bostäder byggdes. Från 1929-1933 levererade man 2 775 bostadshus och därutöver ett antal på export, bl.a. till dåvarande Palestina. År 1943 avled företagets grundare Ansgarius Svensson, då 53 år gammal. Företaget drevs vidare av familjen, som då även ägde Alsterfors Glasbruk, Älö Tegelbruk och halva Storebro Bruk. Redan 1945 tog bröderna Bengt och Stig Ansgarius-Svensson över ledningen och 1953 även ägandet. Under andra världskriget minskade efterfrågan på småhus avsevärt, men Gullringshus höll en förhållandevis hög produktion och man tillverkade många baracker och nödbostäder till krigshärjade ute i Europa. Man levererade 2 400 hus åren 1940-1949, exklusive nödbostäderna och barackerna. Det tillverkades även träleksaker vid fabriken på 1940- och 1950-talen. (Källa: Wikipedia 2018-06-25)

Ämnesord: .

Läs mer på DigitaltMuseum