november 2007:
Allmogeskåp från Fagerhult

Skåpet är enligt tradition målat av Lasse Hultmark. Det berättas att målaren Hultmark ”farit vida omkring och målat rosor och grannlåt i tak och på väggar”. Han bodde i flera omgångar i trakten kring Åseda men också i Stockholm och i Högsby i Kalmar län, 1893 emigrerade han till USA.

I bondehem var det på 1700-talet främst skåp och kistor som blev målade. Stora målade skåp blev bondestugans praktmöbel framför andra. Vanligen byggt i barockform och dekorerade med blomster på speglar, marmorering på lister och ramverk. På landsbygden levde traditionen med blomstermåleri på möbler kvar under större delen av 1800-talet. Det är ovanligt att det är känt vem som utfört måleriet när det gäller allmogemöbler. Målaren har ytterst sällan efterlämnat sin signatur på möbeln.

När det gäller skåpet från Fagerhult socken har traditionen kring målaren hållits levande genom flera generationer ägare, blivit nedtecknad och bevarad för eftervärden. Samtliga kända ägare har varit bosatta inom Fagerhult socken.
Anna Maria Jacobsdotter, född 1812, i Välsnäs, är första kända ägare av skåpet. Hon fick skåpet med sig när hon gifte sig den 5 juli 1830 med Jonas Peter Danielsson. Då flyttade hon från Eskebäck till sin make i Tränsjömåla. Det berättas vidare att Anna Maria och Jonas Peter förvarade sitt porslin, tenn och silver på skåpets övre hyllor och linne på de nedre. Då var skåpet sannolikt omålat och hölls istället fint genom skurning.

Skåpet ärvs av sonen Carl Gustaf Alfrid Jonsson, född 1844 i Tränsjömåla. Han gifter sig 1867 med Maria Christina Gustafsdotter från Skurebäck där paret också bosätter sig. De fick i sin tur sonen Carl Gustaf Emrik Karlsson, född 1871 i Skurebäck. Han övertar så småningom gården och skåpet. Han gifter sig 1902 med Hildur Wiktoria Johansson. Carl Gustaf Emrik dog 1916.
Skåpet är sannolikt tillverkat på 1700-talet och målat först långt in på 1800-talet. I speglarnas mitt på skåpets dörr har Hultmark dekorerat med blomsterbuketter, rosor och tulpaner i rika färger mot svart botten. Ådring och marmorering i tempera, listverk och blomsterdekor i olja. Måleriet är både tekniskt och konstnärligt mycket skickligt utfört och knyter tydligt an till det blomstermåleri som utvecklades under 1700-talet.

Skåpet skänktes till Kalmar läns museum 1928.

Birgit Körge
​​​​​​​
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004