juli 2006:
Barncykel från sommarkoloni

En rödmålad barncykel med två hjul, ett stort fram och ett litet bak, minner om en tid när det bedrevs sommarkoloni för kalmarbarn i södra delen av Färjestaden på Öland.

Många barn från Kalmar har rest över sundet för att under några sommarveckor vistas på Färjestadens sommarkoloni eller Kalmar sommarstuga som den också kallades. Stugan användes för sommarkoloniverksamhet mellan åren 1920-1981. Under några år på 1980-talet användes stugan av kommunens dagbarnvårdare som dagkoloni. 1987 var sista året och därefter upphörde verksamheten helt.

Kalmar sommarstuga var en av flera platser där det bedrev sommarkoloni. Möjlighet till några veckors vistelse på sommarkoloni har i varje fall funnits för kalmarbarn sedan 1902. Kolboda, söder om Kalmar, var en av de tidigaste sommarkolonierna, där hämtades barnen i det närliggande Ekenäs dit de anlänt från Kalmar med ångbåt.

Åter till vår lilla cykel som skänkts till museet av Ulla Myrberg som själv använde sig av Kalmar sommarstuga i Färjestaden som dagbarnvårdare på 1980-talet. Hennes båda äldsta barn Camilla och Hans tillbringade också flera sommarveckor i slutet av 1960-talet på Kalmar sommarstuga. På sommarkolonin fanns flera likadana cyklar så det måste vara åtskilliga kalmarbarn som lärt sig cykla under sommarvistelsen. Ulla köpte en av cyklarna i samband med att verksamheten upphörde och 2005 skänkte hon den till museet.

Birgit Körge
​​​​​​​
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004