juli 2012:
Bildhuggaren Johan August Gustafsson – JAGS

Bonden och bildhuggaren Johan August Gustafsson, 1852–1932, levde hela sitt liv i Seby i Segerstad socken på sydöstra Öland. Han är mest känd under namnet JAGS, men i hemtrakten kallades han vanligen Gustaf-Jon.

Vid sidan om bondgården, som han tog över efter föräldrarna redan som 19-åring, ägnade han sig även åt fiske och bärgning av vrakdelar från stranden utanför Seby. Han började snida i trä vid 14-15 års ålder. Hans drivkraft stod emot omgivningens ogillande och han fortsatte sitt skapande, helt självlärd. När det 1897 anordnades Konst- och industriutställning i Stockholm, seglade JAGS ensam i sin lilla öppna båt från Seby till huvudstaden och ställde ut några av sina verk.

JAGS produktion av särpräglade figurer blev med tiden omfattande och inspirationen hämtades från flera håll. Gamla testamentets berättelser och gestalter gav inspiration till hans fantasi och resulterade i märkliga figurer. Hans meterhöga Farao med uppvaktning av profeter, stirrande livvakter och grinande lejon är snidade i en alldeles egen naivt hållen stil. Idéer hämtades sannolikt också från fartygsdetaljer som exempelvis galjonsfigurer. Även kyrkornas bildvärld fanns att tillgå.

I länsmuseets samlingar ingår två små mansfigurer till häst, så kallade Faraos ryttare och en stol. I JAGS produktion av skulpterade möbler ingår förutom stolar även bord, väggskåp och tavlor. Faraos ryttare har gjorts i ett stort antal med ett likartat utförande, men med rik variation i färg och detaljer. Stolen är försedd med heltäckande sniderier. Lägg särskilt märke till de parställda lejonen och ryggstolparnas övre avslutning med skäggprydda ansikten. JAGS föremål är rikligt dekorerade med hans karaktäristiskt skurna öländska solvända som kan betraktas som hans signatur. Det är ovanligt att han signerat sina alster på annat sätt.

JAGS helt egenartade bildhuggeri i både möbler och figurer kombinerar överdådig utsmyckning med skulpturala former och starka färger.

Litteraturtips:
Lillemor Derr; Den öländske Faraonen, Om bonden och bildhuggaren Johan August Gustafsson, 1997.
Anders Nilsson; Öländskt, Allmogekonst och nyttoslöjd från tre århundraden.

På JAGS-museet i Segerstad presenteras en stor del av hans produktion. Besök deras hemsida »

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004