februari 2015:
Brudkrona av renässanstyp

Kronan var den viktigaste av alla prydnader som ingick i brudens utsmyckning. Medan övriga smycken också kunde bäras vid andra tillfällen bars kronan endast vid vigseln och hade en bestämd symbolisk innebörd.

Kyrkan kom att få en betydande roll för den långlivade traditionen med brudkronor av renässanstyp. Under 1500-talets slut tog kyrkan kronan i bruk som ett propagandamedel för den kyrkliga giftermålsakten. Den gjordes till ett erkänt hederstecken för kyska brudar. Därefter har brudkronan varit en fast institution i vårt land.

Under 1600-talets första hälft hade seden att bruden skulle prydas med krona nått en allmän spridning. Kyrkorna ägde då i regel kronor som kunde lånas eller hyras av bruden. Brudkronornas betydelse för den kyrkliga ritualen och den rådande renässansstilen då traditionen tog sin början kom på ett anmärkningsvärt sätt att lägga fast en idealform. Renässanstypen kom därför att dominera bland kyrkornas brudkronor under lång tid.

Östergötland och Småland var speciellt rika på brudkronor av renässanstyp från 1600- och 1700-talen och är så fortfarande. Brudkronorna tillverkades av städernas guldsmeder.
Vår brudkrona är tillverkad 1719 i en traditionell renässansmodell, av silversmeden Hans Johansson Stadius. Han var verksam under åren 1713 till 1722 i Karlskrona.

Brudkronan är av förgyllt silver besatt med slipade, infattade stenar av glas i vitt, blått och rosa. Den har en hel nedre kronring med genombrutna beslag och glasstenar. På kronringen sitter 14 ståndare i gjutet genombrutet gods, varannan stor och varannan liten. De stora ståndarna är dekorerade med glasstenar och hängande skålformiga löv. På övre kronringen sitter änglahuvuden och i dem är fästade hängen i form av rosetter över de små ståndarna.

Länsmuseet förvärvade kronan på 1870-talet, men ytterligare förvärvsuppgifter saknas. Det är inte alltför djärvt att anta att den ursprungligen använts i någon kyrka inom området för renässanskronans kärnområde Småland eller Östergötland.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004