maj 2009:
Den röda fanan – En symbol för folklig makt

I början av januari 1890 bildade tändsticksarbetare i Kalmar sin fackförening.

Och som sig bör enligt tidens uppfattning lät föreningen samma år tillverka sig en ståtlig röd fana av rött ylle med målat motiv.Fanor och standar i fackföreningssammanhang hade dykt upp på 1860-talet men då i helt andra färger till exempel vitt, grönt eller blått. Redan på 1880-talet blev den alltmer givna färgen på fanor och standar rött med ett ursprung i franska revolutionens idéer om den röda fanan som en symbol för folkets makt. I december 1883 invigdes det första röda fackföreningsstandaret i Sverige av Stockholms Träarbetareförening och den följdes några år senare av de första röda fanorna. Vid den första 1:sta majdemonstrationen 1890 fanns det redan 70-talet röda fanor i demonstrationstågen runt om i landet.

Som bildmotiv på sin fana beslöt Kalmars tändsticksarbetare att ha föreningens initialer. Till detta fogades datumet och året för föreningens grundande samt två facklor och en lagerkrans. Eventuellt anknyter bildmotivet till det egna yrket i form av de brinnande facklorna. Föreningar använde gärna motiv som anknöt till det egna arbetet. Skoarbetarna valde en stövel medan charkuteriarbetarna kunde ha ett oxhuvud.Gemensamt för ett flertal var handslaget för broderskap, jordgloben för internationell solidaritet och soluppgången som symbol för den nya dagen. En storslagen devis hörde också till.

Påskallaviks stenarbetare hade på sin fana devisen ”PÅ EN OCH EN SER MAN NED MED FÖRAKT, MEN HUNDRA TILL HUNDRA GÖR STARK EN MAGT”. Tändsticksarbetarna i Kalmar valde dock bort detta med devis. Fanmålare kom att bli ett yrke när efterfrågan på handmålade fanor var stor. I Stockholmstrakten var Franz Wilhelm Franzén den mest anlitade fanmålaren vid tiden för förra sekelskiftet. En annan fanmålare vid denna tid var fru Ida Mellgren från Trollhättan. Hon tillverkade Kalmar Typograf-förenings fana under föreningens andra verksamhetsår 1894 och hade blått som den dominerande färgen. Fanorna och standaren invigdes ofta till föreningens årsdag med en invigningsfest innan de togs ut i demonstrationer.

År 1960 överlämnades fanan från Kalmar tändsticksarbetares fackförening till Kalmar läns museum. Givare var föreningens arvtagare Svenska fabriksarbetareförbundet avd 69 i Kalmar.

Peter Danielsson
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004