mars 2016:
Domprostgården en sommardag 1935

Akvarellen från 1935 med motivet domprostgården i Kalmar är målad av Linnéa Millar-Blomqvist (1901-2000). Hon föddes i en familj där både pappan och mamman var konstnärer, Johnny Millar (1855-1939) och Amalia Millar (1863-1967). Pappan studerade 1875-1881 på Konstakademin i Stockholm samtidigt med Jenny Nyström. Mamman var i sin tur dotter till kyrkomålaren Elias Fagerström. Familjen bodde på flera platser i Sverige innan de 1931 flyttade till Kalmar och bosatte sig i Dörby. Vi vet inte så mycket om Linneas konstnärskap mer än att det ska ha varit pappan som undervisade henne samt att hon deltog i utställningar i Eksjö 1938 och i Mönsterås 1946.

Linnéa Millar-Blomqvists akvarell avbildar domprostgården i förgrunden och i bakgrunden återfinns Lilla torget med södra husraden av kvarteret Borgmästaren. Byggnaden längst till höger är gaveln på ett före detta packhus på Kreugerska gården.

Domprostgården som är en 1600-talsbyggnad genomgår just nu fasadrenovering som startade 2015 och som avslutas 2016. Taket läggs om och nockpannorna läggs i bruk. Fasaden kalkas om och fönstren får en ljusgrå kulör som stämmer bättre historiskt.

Akvarellmåleri har ofta fått inta en undanskymd ställning i förhållande till oljemåleriet som uppskattats mer i vårt land. Tekniken att måla med akvarell kräver planering eftersom det är akvarellpapperets vithet som skapar ljuset i målningen. Ordet akvarell är en försvenskning av italienskans acquarello, som i sin tur kommer från det latinska ordet aqua som betyder vatten.

Med lätta penseldrag fångar Linnéa Millar-Blomqvist ett stycke idyll. En stadsbild, som till allra största delen ser ut på samma sätt idag som när hon målade sin akvarell en sommardag 1935.

Akvarellen köptes in 2012.

Richard Edlund
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004