november 2005:
Eleonora Juliana von Sydows skissbok

Den efterlämnade skissboken innehåller mycket vackra och kulturhistoriskt intressanta teckningar. Eleonora Juliana von Sydow, f. Wiggman,1801-1868, föddes i Kalmar men flyttade så småningom till Stockholm. Skissboken är odaterad men tillkom sannolikt omkring 1830, när hon bodde i Kalmar.

Teckningarna har tillkommit under en tid då konstnärer på allvar börjat upptäcka och använda miljöer i landskapet som motiv. Den topografiska bilden blir därmed också allt vanligare under 1800-talet.

Eleonora Juliana har framförallt inspirerats av miljöer i Kalmar län. Hon har tecknat herrgårdar, gårdar och kyrkor men det som utmärker hennes motivval är dramatiska landskap med vattenfall och brusande forsar, gärna med anläggningar som kvarnar och fördämningar. Emåns livliga vattenflöde vid Högsholms prästgård i Högsby återkommer som motiv i flera teckningar, samtliga visar på hennes stora intresse för landskapets dramatiska natur. På några få teckningar har människor och djur kommit med, men har då en helt underordnad roll i motivet.

Flera av teckningarna har ett stort topografiskt värde då de visar miljöer från tidigt 1800-tal som under årens lopp förändrats eller som helt enkelt inte längre finns kvar. Före kamerans tid är ibland konstnärens skissblock eller resenärens illustrerade resedagbok av särskilt stort topografiskt värde och ovärderlig för eftervärlden.

Skissboken med sina 32 teckningar överlämnades som gåva 1953 av fröken Berit Wallenberg.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004