december 2007:
Fälltäcke från Libbershult

På en av gårdarna i Libbershults by i Döderhults socken var man väl försedda med fälltäcken, fyra stycken. Ett användes i släden och de övriga för övernattande gäster och arbetsfolk i för tillfället uppvärmda rum.

Ett fälltäcke är sammansatt av skinnfäll och en vävnad fastsydd på ovansidan. På gården har man använt sig av fäll från tamboskap, vanligen av får men även en fölfäll har kommit till användning. Fälltäckets andra sida består av en vävnad, hopfogad av två längder. Vävnaden är randad i bruna ränder av nöthårsgarn växelvis med ränder vävda i rosengång i vitt, grönt och rött av ull- och lingarn. Tyngre vävda täcken som dessa kallades åkläden. Fälltäcket användes med fällen vänd neråt mot bädden och den färgstarka vävnaden var väl synlig överst på bädden.

Ett hems textilförråd, då inte minst bäddens textilier som bolstrar, kuddar och täcken, vittnade om husets välstånd och kvinnors skicklighet i vävning. Det huset förmådde visades upp när man fick besök eller övernattande gäster. Täcket intar en särskilt betydelsefull roll. Fällen, ryan och det vadderade sticktäcket kommer tidsmässigt efter varandra, men de levde ändå kvar vid sidan av varandra i olika sociala miljöer och i olika delar av landet.

Fälltäcken av skinnfäll med åkläde har använts över hela landet och anknyter till bruket av en ålderdomlig bäddutrustning med skinnfällar. Fälltäcket var särskilt värdefullt och ovärderligt i dåligt uppvärmda miljöer som gästrum, feststugor och fäbodar.
Inga Sofia Jonsdotter, född 1844 i Höckhult, kom till Libbershult 1875 när hon gifte sig med Karl Johan Olofsson. Inga Sofia vävde det mesta av hemmets textilier och sannolikt är det hon som också vävt gårdens fälltäcken.

Deras barnbarn, Göte Carlsson, har skänkt de fyra fälltäckena till länsmuseet. Han minns när de användes på gården. Täcket med något avvikande färg användes vid slädfärder fram till i början på 1930-talet, innan bilen tog över. Göte berättar också att övriga fälltäcken användes i den så kallade Storstugan, ett äldre bostadshus på gården, av övernattande gäster. Hösten 1939 användes de för allra sista gången. Göte var då 16 år och övernattade i Storstugan tillsammans med arbetsfolk som hjälpte till med en skogsväg.

Gåva 2007 av Anna-Greta och Göte Carlsson.

Birgit Körge
Antikvarie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004