februari 2005:
Folklig grannlåt – en samling kattuntryckta tyger

Krusenstiernska gården i Kalmar äger en tygprovssamling med bl.a. ett stort antal kattuner. Hela tygprovssamlingen består av 562 prover varav 160 stycken är så kallade kattuntyger.

Kattun kommer från de engelska och franska orden för bomull, cotton resp. coton. Med begreppet kattun avses ett tämligen tunt, vanligen glättat, tuskaftat bomullstyg med tryckt mönster. Under 1700-talet användes benämningen kattun inte bara för bomullstyg med tryckt mönster utan också för vitt eller enfärgat bomullstyg. Krusenstiernska gårdens provsamling av kattuner består av fabriksmässigt vävda och tryckta tyger från tiden 1830 till 1850-tal.

Sveriges första fabrik för kattuntryck grundades 1729 i Sickla utanför Stockholm av invandrade specialister. Under 1700-talet trycktes tygerna hantverksmässigt, med s.k. blocktryck och med graverade kopparplåtar. Den fabriksmässiga tygtryckningen med metallvalsar blev mer allmän i början av 1800-talet. Detta gjorde att tygerna blev billigare och allt flera fabriker för tygtryck anlades. De tryckta tygerna distribuerades ut i landet av kringvandrande västgötaknallar och genom försäljning på marknader. Köpetyget fick i början sin största spridning bland allmogens överklass. Rika bondhustrur och bättre bemedlade hantverkare på landet tog snabbt till sig det nya fabrikstryckta tyget. Kattun kom att dominera marknaden och nyheter fick snabb spridning. Ibland köpte fabrikanterna mönsterförlagor från utlandet, en del tillverkare tog fram helt egna mönster medan flertalet av fabrikerna imiterade varandras mönster.

Under 1800-talets början översvämmades landsbygden av tryckta fabriksvaror. Tygerna användes mest till damkläder men även till herrvästar, fodertyger och inredningstyger. De kulörta, ofta mycket färgrika kattunerna satte sin prägel på den lantliga klädedräkten under lång tid. Halskläden, förkläden och mössor av kattun gav färg åt dräkten.

Krusenstiernska gårdens tygprovssamling har blivit tillgänglig för vidare forskning och studier genom den inventering som gjorts av bevarade tygprovssamlingar i södra Sverige. Inventeringen har publicerats 2004 i boken "Tygprovssamlingar, Register över källmaterial i arkiv och museer, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Malmöhus län", av Märta Lindström.

Birgit Körge
​​​​​​​
Antikvarie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004