april 2014:
Hemlighetsfull dopfuntscuppa från södra Öland

Odekorerad, gotisk dopfuntscuppa i gotländsk kalksten, daterad till 1300-talets andra hälft.

Dopfuntscuppan har nyligen skänkts till museet av Barbro Forsberg och Birger Gustafsson från Bredinge, Mörbylånga kommun. Den har under flera generationer stått som prydnad och blomkruka i trädgården till Barbros föräldrahem i Näsby, Ås socken. Barbro har av sin far fått berättat att dopfuntscuppan ursprungligen kommit från Segerstads kyrka. Familjen skulle ha fått den som pant i samband med att man gav ekonomiskt stöd åt församlingen. När detta skulle ha inträffat har fallit i glömska, men Barbro menar att cuppan bör ha tagits emot av antingen hennes farfar Gustaf (1887-1963) eller gammelfarfar Georg (1852-1910).

Det verkar dock inte så troligt att cuppan kommer från Segerstads kyrka, eftersom där redan finns en medeltida dopfunt. Funtens cuppa vilar på en del av en pelare från den medeltidskyrka som fanns på platsen fram tills den nuvarande kyrkan uppfördes 1839. Foten till samma dopfunt återfinns ute på kyrkogården och fungerar som solur, placerad ovanpå två andra kolonndelar. Cuppan och foten dateras till 1200-talet.

En alternativ teori som diskuterats är att den skänkta dopfuntscuppan skulle komma från Ås kyrka. I Ås kyrkas torn förvaras foten till en medeltida dopfunt, men cuppan saknas. Tyvärr faller teorin på att foten daterats till 1200-talet medan cuppan som stått i Näsby antas vara från andra hälften av 1300-talet.

Vi har också funderat på om cuppan skulle kunna ha sitt ursprung i något av de båda medeltida kapell som funnits långt ner på södra Öland – S:t Johannes vid Kyrkhamn nära Ottenby och S:t Stefan eller S:ta Barbara i Gräsgård. Kapellen är rivna sedan länge och man vet inte riktigt när de byggdes, men fynd av mynt tyder på att S:t Johannes kan ha uppförts under första hälften av 1300-talet. Om kapellen haft dopfuntar skulle någon av dessa kunna ha tagits omhand och hamnat i Segerstads kyrka när kapellet slutade användas, så att det under en tid funnits två funtar i Segerstad. Konsthistorikern Ragnhild Boström, som forskat om Ölands medeltida kapell, menar dock att kapellen inte hade doprätt och följaktligen inte heller några dopfuntar. Alltså faller även detta försök att hitta en förklaring till cuppans ursprung.

En noggrann genomgång av gamla kyrkliga arkivhandlingar skulle möjligen kunna ge svar, men innan detta tidsödande arbete är utfört bevarar cuppan sin hemlighet.

Jan Westergren
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004