mars 2015:
Kalmar - tryckeriernas län

Idag skriver vi texter och producerar trycksaker på digital väg. Men för inte så länge sedan var tryckning av texter ett gediget hantverk som krävde stor yrkesskicklighet. Månadens föremål är en handsatt form med ett aktiebrev för Aktiebolaget J Bruun.

Den skrivna texten levererades till tryckeriernas sätteri där texten, med hjälp av typer av bly och zink sattes i formar. Texten hölls fast av en manuskripthållare. Typerna var ordnade i lådor som kallades kast. Dessa kast förvarades i en sorts arbetsskåp som kallades för regaler. När kasten skulle användas för sättning ställdes de upp på regalens lutande arbetsbord.  Från kasten plockade skickliga sättare ihop den text som skulle tryckas i en form som under sättningen hölls på plats i en sätthake. Varje tryckeri hade ett stort utbud av stilar, typsnitt, som var och en förvarades i sin kast. När texten var tryckt sorterades typerna tillbaka i rätt låda i rätt kast. Det var viktigt med ordning och reda! 
Länsmuseet har under 1900-talet tagit emot olika gåvor från tryckerier i Kalmar. Gåvorna har nu genom flyttningen av magasinets samlingar till gamla Volvofabriken kunnat ordnas på ett bättre sätt än tidigare. Merparten av föremålen kommer från Barometerns tryckeri, Kullzens tryckeri och J N Blomgrens tryckeri. 

Även från Kalmar tryckeri AB kommer en del föremål bland annat den här formen till ett aktiebrev för firman Aktiebolaget J Bruun. Aktiebrevet är en förtryckt blankett där köparen av aktier fyllde i sina uppgifter. Kring aktiebrevet har man låtit sätta en dekorativ ram. Kalmar Tryckeri AB startades 1918 efter en ombildning av äldre tryckeriföretag i Kalmar. Aktiebrevet har troligen tagits fram någon gång på 1920-30-talet. 

Aktiebolaget J Bruun var en av Kalmar stads ledande handelsföretag. Verksamheten var inriktad på export av spannmål, bark, hudar och skinn samt import av handelsgödsel och foderkakor åt lantbruket. Man importerade även råvaror till glasbruken så som sand, lera och soda. Företaget grundades 1871 av Johan Bruun. Efter hans död 1903 ombildades företaget till ett aktiebolag. Verksamheten expanderade och man öppnade filialer ibland annat i Oskarshamn, Jönköping, Tidaholm och Karlskrona. Företaget förblev i familjen Bruuns ägo fram till 1973 då handeln med lantbruksprodukter såldes till Svenska Lantmännens Riksförbund och uppgick i Kalmar Lantmän.

Magdalena Jonsson
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004