juli 2004:
"Kalmartrissan" och andra "trissor"

Jojon – en riktig långkörare. Enkel och genial, en liten trissa som löper upp och ned på ett snöre allteftersom man knycker i det.

Jojon har mycket gamla anor. Trissan är känd i Grekland redan ca 500 år före Kristus, men också från andra håll som exempelvis Egyptens tempel och Kejserliga Hovet i Kina. Till Sverige kom den först på 1700-talet. Riktigt populär blev trissan dock först på 1930-talet då den lanserades under namnet jo-jo. Jojo kommer troligen från det franska ordet "jouet", som betyder leksak. På 30-talet spelade nästan alla jojo, det bildades jojo-klubbar och man utsåg svenska mästare, jojandet blev en verklig fluga. Med jämna mellanrum dyker jojo-febern upp igen och efterfrågan på den finurliga prylen tycks inte upphöra.

I Sverige tillverkas den välkända "Kalmartrissan" av Elfverson & Co, f. d. Kalmar Bobbin. Det började 1932 efter att Gösta Elfverson, delägare i företaget, gjort ett besök i England. Han hade en jojo med sig hem för att börja tillverka i trä. Maskiner för tillverkningen fanns ju redan hemma på fabriken så tillverkningen kom snabbt igång. Till en början tillverkades jojon i delar som monterades ihop. Men ganska snart kom produktionschef Ivan Pettersson på ett sätt att tillverka jojon i ett stycke och så var Kalmartrissan född. Den svenska jojon har allt sedan dess tillverkats på samma sätt.

Fortfarande görs originalet "Kalmartrissan" i rött eller svart och med bild av Kalmar slott. Trissan tillverkas också sedan länge i stort antal för olika företag i reklamsyfte och förses då med respektive företags logga. Förutom Kalmartrissan tillverkar Elfversons ett flertal andra märkestrissor speciellt för försäljning i Canada och USA. Canada är Elfversons största jojo-marknad idag. Det är alltjämnt en stor tävlingssport i USA och Canada.

Kalmartrissan fyllde 70 år 2002 och firades med en särskild jubileumstrissa. Ett normalår tillverkar Elfversons omkring 140.000 trissor av olika slag varav ca 11.000 Kalmartrissor. Under årens lopp har det blivit många miljoner trissor.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004