mars 2006:
Lergök från regalskeppet Kronan

Sommaren 2005 bärgades denna lergök från vraket av regalskeppet Kronan, förlist 6 km utanför Ölands östra kust den 1 juni 1676.

Lergöken påträffades i omedelbar anslutning till den stora silvermyntskatt som bärgades vid samma tid. I samma område hittades också två stora tennfat, varav ett bär den ombordvarande riksamiralen Lorentz Creutz´ och hans maka Elsa Duvalls initialer.

Lergökarna tillhör kategorin spaltkärlsflöjter, eftersom luftströmmen styrs av en liten spalt eller en kanal över blåshålets kant. Visselpipan, som bara ger en enda ton, tillhör samma grupp av instrument. Även melodiflöjterna hör till samma grupp, men de har fingerhål som ger instrumentet fler toner.

Lergöken från Kronan är relativt liten och har förutom spalthålet i stjärten endast ett hål, beläget mitt på ryggen. Detta begränsar starkt dess egenskaper som musikinstrument. Rygghålet pekar mot att den är en s k vattengök, som innan den användes fylldes på med lite vatten genom rygghålet för att den skulle ge ifrån sig sin speciella ton. Dekoren är i huvudsak utförd med vitlera (kaolin).

Enkla spaltflöjter av den typ som hittats i vraket av Kronan är kända sedan medeltiden. De har ofta en naturtrogen utformning i skepnader av en uggla eller en mindre fågel, och förknippas med symboliska och magiska egenskaper. Det är omvittnat att frambringandet av egenartade ljud ansågs som ett bra sätt att hålla det onda borta.

Lars Einarsson
Antikvarie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004