februari 2004:
Mortel från Gustav II Adolfs tid

Morteln har under mycket lång tid varit det självklara redskapet med vilket kryddor och medikamenter mm krossats. Bland apotekare och kemister var metallmorteln i allmänt bruk redan under medeltiden. Mortlar av malm eller andra kopparlegeringar hade för övrigt en mycket begränsad utbredning som husgeråd men förekom ibland även i borgerliga och ståndsmässiga miljöer.

De äldsta mortlarna göts av klockgjutarna. Under 1700-talet övertogs tillverkningen alltmer av gelbgjutare och mässingsbruk. I Sverige tillverkades den vanliga hushållsmorteln i bägarform, i tio olika storlekar, vid Skultuna bruk från 1817 till mitten av 1940-talet. Omkring 1800-talets mitt var morteln av mässing allmänt förekommande i borgerliga hem.

Under renässansen utvecklades morteln av malm till ett särskilt praktfullt föremål, vilket vår mortel är ett lysande exempel på. Typiskt för renässansmorteln är dess klockform med indraget mittparti, kraftigt profilerad fot och överdel samt rik dekor med ornament och figurer i relief. Särskild omsorg ägnades åt utsmyckningen av apotekens stora praktfulla mortlar. Mortlar av malm betingade i olika avseenden ett stort värde, vilket man kan förstå utifrån att de påträffas i källorna både som bröllopsgåvor och som testamentariska gåvor.

Det mesta tyder på att de äldsta mortlarna av metall i norden är tillverkade vid de berömda nederländska eller tyska gjuterierna.
Vår mortel av malm är daterad till 1613 och bär de för renässansen typiska dragen.

Kring mynningskanten bär morteln en latinsk inskription " VERBUM : DOMINI : MANET : IN : AETERNUM" (Herrens ord förbliver evinnerligen). På mortelns sida finns ett vapen med årtal och bokstavsmonogram. Vapenmonogrammet tillhör sannolikt mortelns förste ägare vilken kärlet också tillverkats för. Morteln har försetts med två handtag som utformats till hjälmprydda mansfigurer med mustasch och skägg. Hjälmarna efterliknar närmast romerska hjälmar.

Morteln av malm med tillhörande pistill skänktes till länsmuseet på 1880-talet av konsul Mathiesen i Borgholm.

Som kuriosa kan nämnas att morteln väger 22 kg.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004