november 2016:
Pillerförgyllningsdosa och bladguld

Under åren har olika medicinalprodukter och flera apoteksrelaterade föremål bärgats från vraket av regalskeppet Kronan. Några av de mest uppseendeväckande föremålen är verktyg för att förgylla piller. I den halvsfäriska pillerförgyllningsdosan (lat. scatula deauratoria) rullades vaxliknande preparat i bladguld (lat. aurum foliatum) eller guldpulver. I fodralet vid sidan om dosan ligger bladguld förpackat mellan tunna skivor av trä. Även i glasflaskor påträffade i vraket, har bladguld påträffats. Det kan härröra från färdigberedd medicin som lösts upp under århundradena på havets botten.

Samtliga fynd relaterade till medicinskt guld från Kronan, är påträffade i eller i direkt anslutning till kistor med apoteksanknytning. Fynden gjordes på skeppets trossdäck, beläget under det understa av de tre kanondäcken. Trossdäcket var under striden en förvaringsplats för ombordtaget material, men också en plats att föra döda och skadade. Eftersom Kronan sjönk innan striden började, har få mänskliga kvarlevor påträffats på trossdäcket i vraket.

Redan araberna och romarna omnämner guldets läkande egenskaper, bl a Plinius d. ä. (som f ö omkom vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e. Kr.). Guldets betydelse var nära förknippat med alkemin, strävan efter att på vetenskaplig väg omvandla basmetaller – bly, koppar, tenn och zink – till guld.

Förgyllda såväl som försilvrade (lat. argentum foliatum) piller, ansågs under 1500- och 1600-talet ha en läkande effekt på syfilis, tuberkulos i lymfkörtlarna, men ordinerades också för hypokondri (inbillningssjuka)! Under 1700-talet började läkarvetenskapen ifrågasätta ädelmetallernas läkande förmåga. Läkare och vetenskapsmän, däribland Carl von Linné, ansåg att ädelmetallerna hade en mer social än medicinsk effekt.

Vilken eller vilka ombord på Kronan tillhörde då det medicinska guldet? Eftersom guldpiller bör betraktas som ett ”lyxläkemedel”, råder det inga tvivel om att det var skeppets högre officerare som kunde inmundiga dessa läckerbitar. Den sociala elitens vanor och bruk skilde sig i de allra flesta avseenden från de breda befolkningslagrens. Oavsett om ändamålet var medicin eller utsmyckning, var guldets betydelse som statusmarkör stor.

Lars Einarsson
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004