februari 2011:
Schackpjäser från Fredriksströms bruk

Schackpjäserna är tillverkade av gjutjärn vid Fredriksströms bruk. Under 1800-talets andra hälft var gjutjärnet högsta mode, även till dekorativa föremål i hemmet.

Frans Fredrik Fagerström startade Fredriksströms bruk vid mitten av 1800-talet. Verksamheten omfattade pappersbruk, mekanisk verkstad samt gjuteri. Fagerström förvärvade fastigheten Skäryd i Ljungby socken 1851. Fastighetsnamnet ändrades till Fredriksström efter ägaren. Bruket var beläget vid Ljungbyåns norra lopp, nära Trekanten i Kalmar kommun. Åns vatten var brukets självklara energikälla.

Brukets stämpel fastställdes den 1 november 1855, registrerad för tillverkning av gjutgods. Produktionen var omfattande, bland annat fönsterbågar, pelare, lyktstolpar, trädgårdssoffor, urnor, spisar, husgeråd, jordbruksmaskiner och plogar. Vackra gravvårdar och gravstaket från bruket kan än idag ses på ett flertal kyrkogårdar i trakten.

Fredriksströms bruk blev kanske ändå mest känt för att ta fram nya konstruktioner och maskiner som effektiviserade tändsticksindustrin. Under åren 1862-75 svarade konstruktören Daniel Oliver Fornander för brukets utveckling av tändsticksmaskiner. Det var Fornander som 1877 tillsammans med ingenjören Sten Siefvert startade det för vidare utveckling av tändsticksmaskiner så framgångsrika verkstadsföretaget Siefvert & Fornander i Kalmar. Fredriksströms bruk var en betydelsefull industri för bygden, 1880 uppgick arbetsstyrkan till 20 personer. Bruket var i drift några år in på 1900-talet.

Enligt uppgift är schackpjäserna tillverkade vid gjuteriet under Fagerströms tid, möjligen redan på 1850-talet. Länsmuseet förvärvade pjäserna av Fagerströms dotter Fanny Fagerström 1939. Pjäserna förvaras i originalask, varje pjäs i sitt eget lilla fack.

Birgit Körge
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004