februari 2014:
Ska vi köra i kapp?

Från den tyska karusellsläden, som användes till nöjeslekar av hoven i Centraleuropa under 1600-och 1700-talen, utveckades den så kallade kappsläden. I Sverige blev kappsläden vanligare under 1800-talet och användes av ämbetsmännen för att resa vintertid men även av andra som hade det gott ställt. Det är en mindre, smidigare släde, konstruerad för kappkörning och för att kunna ta sig fram fort. Ett sådant tillfälle kunde vara kyrkfärderna vintertid, då det tävlades i hastighet, men också om vem som hade den mest praktfulla släden.

Kappsläden har plats för en person i korgen och en person på den så kallade hundsfotten, det lilla sätet därbak. För att skydda sig mot kyla användes ofta en fotsack eller fällar i korgen. Släden kördes, från korgen eller hundsfotten, med en häst. De flesta kappslädarna har svängda former, vilket stilmässigt hör ihop med rokokon.

I museets samlingar finns sju stycken kappslädar. Månadens föremål är en kappsläde från 1700-talet. Modellen kallas för ”snäcka” eller ”snäcksläde” eftersom sidorna och ryggen är snäckformade i rokokostil. Under sitsen finns ett förvaringsutrymme som öppnas med en lucka. Längs sitsens kanter sitter spikar som hållit fast någon typ av beklädnad. Släden är monterad med trä- och järnpluggar. Till släden hör också ett par skaklar som fästes på slädens medar och en stänkskärm som suttit på slädens främre del. Släden har tillhört hemmansägare J.A. Jonsson i Yggesbo, Halltorp socken.

För att se museets övriga kappslädar, besök www.digitaltmuseum.se.

Hanna Wilhelmsson och Sara Lindström
Antikvarier

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004