Tryckstockar

Kalmar läns museums samlingar finns ett hundratal tryckstockar som har använts vid tillverkning av tapet- och tygtryck. De är framför allt från 1800-talet och under denna tid var det vanligt att tapetmönstret skars ut på träplattor. De skurna tryckstockarna pressades mot ett filttyg med tapetfärg på. Färgen fastnade på tryckstocken som sedan pressades mot tapetpappret. Det finns även tryckstockar med mässingstift som bildar mönstret samt en kombination av utskurna detaljer och mässingstift.

I samlingarna finns ett par tryckstockar i trä som tillverkats av Nils Johan Jonsson under mitten av 1800-talet. Han var en lokal konstnär på Öland som bland annat tryckte tapeter i mindre skala. Tryckstockarna köptes in till museet 1924.