Larmtorget i Kalmar

Ett helt annat Larmtorget än det vi ser idag. Ändå är det knappa 50 år sedan bilden togs, och alla de hus vi ser finns i behåll. Men parkeringen och biltrafiken är borta. Där bilar får köra gör de det idag på höger sida.