Vecka 22 2007

    Tapeten (KLM 39873) är tryckt på Kalmar Nya Tapetfabrik på 1950-talet. Tryckt i kanten i en cirkel står det KN med ett T i mitten, en av flera symboler som tapetfabriken har använt. På baksidan står det 1744-174 engelsk bredd. Bredden på tapeten, 56 cm, är något bredare än vanligt. Men det är ändå mönstret på tapeten är mest iögonfallande. Det ser ut att vara tryckt med alldeles för mycket färg. Tekniken, som var populär under 1950-talet, kallas för degdjuptryck och ger en påtaglig relief i mönstret. Det fanns också deghögtryck som gav en något mindre reliefverkan. När Byggnadsvårdenheten på Kalmar läns museum hjälpte till att iordningställa Bruno Mathssons museilägenhet i Kosta 2007 upptäckte de att hallen var tapetserad med just det här mönstret. Samma tapetmönster sattes upp igen i hallen (bild 2), även rummen tapetserades och möblerades. Lägenheten ser nu än en gång ut som den gjorde på 1950-talet.