Vecka 23 2007

    Bort med det gamla och in med det nya! Jugendrörelsen började växa fram redan i slutet av 1890-talet. Jugend betyder ungdom och den nya stilen kom som en kontrast mot kopierandet av äldre stilar. I Sverige började typiska jugendmönster synas på tapeter från sekelskiftet 1900, med stiliserade växter då vanligen med grönt som huvudsaklig färg. Mellan åren 1905-1910 blev jugendtapeterna oftast så hårt stiliserade att växterna som avbildades knappt gick att känna igen. Mönstren blev till slut geometriskt uppbyggda precis som på veckans tapet (KLM 39762:25). Tapeten har ett för denna tid typiskt mönster med lodräta fältindelningar där ornament placerats i olika höjdläge på varannan rad. Detta ger på håll ett intryck av diagonalt mönster. Jugendstilen varade sedan fram till ca 1915.