Vecka 49 2006

    Veckans tapet är väldigt speciell. Den har varit med om en flytt! Tapeten är från 1860-talet. Den (KLM 39768:9) har suttit uppsatt på nedre plan, i lilla rummet åt söder, i Kreugerska huset i kvarteret Krögaren 10. Huset härstammar från 1600-talet. På 1800-talet köptes huset av skeppsredaren Johan August Kreuger (bror till tändstickskungen Ivar Kreugers farfar). Under 1860-talet inrättades en av Kalmar två fotoateljéer här. Det var i den så småningom nedlagda fotoateljén som Johan August Kreugers son, konstnären Nils Kreuger, målade många av sina tavlor. På samma tomt som Kreugerska huset, låg också gamla hotell Witt. När hotellet blev beviljat tillstånd för utbyggnad på 1960-talet blev det stor debatt i tidningen. Skulle Kreugerska huset rivas? Många Kalmarbor ville bevara det anrika huset. Till slut bestämdes det att huset skulle flyttas! Det flyttades 1967 till kvarteret Bokbindaren 22, Norra Långgatan 51. Huset är sedan 1973 ett byggnadsminne. Se bild på flytten: http://klmfoto.kalmarlansmuseum.se/KlmFoto/Seek/Item?Id=2994