Vecka 51 2006

    Med ordet tapet tänker man sig kanske främst en tapetrulle, men veckans tapet (KLM 23678) sitter klistrad på fragment av ursprunglig trävägg. Ena tapeten har schablondekor med rosetter i vitt och rött med en bård i rött och grönt. Det andra fragmentet består av en målad bård med ranka i vitt och rött mot svart. Schablontryck som teknik är känt sedan medeltiden och är ett enkelt sätt att göra mönsterupprepningar. Mallen för schablonen kunde bestå av olika material, bland annat papper eller läder och i denna skar man ut önskat mönster. Med mallen placerad på ytan som skulle dekoreras strök man sedan färg över med t ex en pensel. Om flera färger användes hade man flera mallar. Schablontryck kan man skilja från vanligt tryck genom att penseldragen oftast syns. Veckans tapet dateras till ca 1850 och är från småländska Flaten i Gårdveda socken. De tillvaratogs vid en undersökning 1952.