Vecka 52 2006

    Smaken förändras med åren, vilket denna veckas tapet är ett härligt exempel på! Tapeten (KLM 28282:2) är från sekelskiftet 1900. Under den sitter rester från åtminstone två tapeter till. Tapeten har suttit uppsatt i Harbergska gården i Pataholm i Småland. Huvudbyggnaden är från 1840-talet. Ett fyrtiotal år senare startades brunnsverksamhet i Hullgrenska gården bredvid. Undervåningen i Harbergska gården införlivades i verksamheten. Trädgårdarna till de båda gårdarna bildade brunnsparken. Hit reste besökare från när och fjärran för att njuta av det hälsobringande vattnet och miljön. Under 1900-talets första hälft tjänade övervåningen på Harberska gården som ateljé till konstnären Oscar Hullgren. Idag är det museum i byggnaden med bl a Hullgrens målningar. Museet drivs av Ålems hembygdsförening