Skolprogram

Alla program som vi erbjuder går också att söka genom skapande skola och bygger på estetiska lärprocesser.

Vi anser att lärande förstärks om deltagarna ges möjlighet att aktivt ta del i kreativa processer. Här får idéer, erfarenheter och känslor komma till uttryck i olika områden som drama, musik, bild och hantverk. I våra workshops arbetar vi praktiska med stöd av bild- och filmanalys, dilemmafall och värdegrundsexempel. Här får deltagarna diskutera, reflektera och komma fram till lösningar genom att använda genom olika övningar.

Alla pedagogiska program har en tydlig koppling till läroplanen och till förskolans och grundskolans kursplaner.