En båtsmans avsked – en dramatiserad visning i Kronanutställningen (åk F-3)

Vi möter en båtsman år 1676, bara någon dag innan han ska mönstra på det stora regalskeppet Kronan. Han är ännu lyckligt ovetande om sitt öde och berättar för oss om sitt liv och sin vardag. Programmet innehåller också inslag av ”vanlig guidning” – eleverna får lära sig om skeppet, striden, kriget och livet ombord.