Historiska tidsresor (åk F-6)

Tidsresemetodik är en pedagogisk metod som har utvecklats vid Kalmar läns museum och som vi har mångårig erfarenhet av. Syftet är att ge perspektiv på dåtid, nutid och framtid.

Tidsresan genomförs i en kulturmiljö nära skolan. Alla deltagarna är i roll och eleverna är aktiva och delaktiga i olika praktiska aktiviteter samtidigt som angelägna frågor diskuteras – exempelvis makt, jämställdhet och demokrati.

En tidsresa med en efterföljande reflektion öppnar upp nya perspektiv för lärande. Varför har saker och ting blivit som de är? Samtliga skolämnen kan involveras och vi anpassar tidsperiod och innehåll så att dagen blir en naturlig del av undervisningen.

Tidsresorna är ett samarbete mellan skolan och Kalmar läns museum och planeras med berörda lärare genom en träff på skolan eller via telefon. Deltagande lärare har varsitt ansvarsområde och en aktiv del i planering, genomförande och efterarbete.

Tidsresornas olika tidsåldrar

Forntid (sten- och bronsålder)

Exempel på frågeställningar:

 • samarbete
 • hållbarhet och miljö,
 • döden,
 • makt
 • demokrati

Medeltiden

Exempel på frågeställningar

 • hälsa
 • makt
 • lagar och regler
 • dygder
 • synder
 • ideal

1500-talet

Exempel på frågeställningar:

 • uppror eller fred
 • konflikt
 • krig
 • makt
 • ryktesspridning
  källkritik

Sekelskiftet 1900

Exempel på frågeställningar:

 • jämställdhet
 • genus
 • emigration
 • immigration
 • framtidstro

Andra tidsåldrar

Vill ni resa till andra epoker än de vi ger som exempel? Vi kan landa i de flesta tidsåldrar och ser fram mot att arbeta fram nya koncept.