Skolprogram: Stora Superkronan (åk 4-6)

Vi startar i stora Kronanutställningen där vi under en kortare guidning berättar historien om skeppet, fynden, dykningarna, människorna och livet ombord. Därefter fokuserar vi på forskningen om Kronan. Vi jobbar i mindre grupper och utför olika experiment i Superkronans eget labb inom de vetenskaper som
används i forskningen om Kronan.