Workshop om demokrati och drömsamhället (åk 7-gymnasiet)

Demokratin är på tillbakagång på flera ställen i världen. I Sverige tar vi den många gånger för given. I denna workshop fokuserar vi på demokrati på ett handfast sätt utifrån elevernas tankar och förkunskaper. Tillsammans bygger vi vårt drömsamhälle. Hur ser det ut? Vem/Vilka bestämmer? Vilka värden och tankar är viktiga för oss och vilket personligt ansvar har vi?

Programmet bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.